Juridische informatie

Directeur met vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Dipl.-Ing. Ingeborg Schalk
Verantwoordelijke voor de inhoud:
Dipl.-Ing. Ingeborg Schalk
Btw-nr.: DE 814237354

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Uitsluitend de exploitanten van de gekoppelde sites zijn verantwoordelijk voor hun eigen inhoud.

medical language service GmbH
ELZUFER
Tscheulinstraße 1b
DE-79331 Teningen
Duitsland
Tel.: +49 (0)7641 95998-0
Schalk(at)medical-ls.com

Juridische mededeling

Alle informatie op onze websites zijn zorgvuldig gecontroleerd. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard en werden veroorzaakt door het gebruik of het niet gebruiken van de weergegeven informatie resp. door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, wanneer er geen bewijs is van opzettelijk of grof nalatig handelen door de auteur.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of het gehele aanbod zonder speciale mededeling te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of permanent op te schorten. Ook zijn we niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de hierin gepubliceerde informatie.

Auteursrecht en industriële eigendomsrechten

De gehele inhoud van de website wordt beschermd door auteursrecht, industriële eigendomsrechten en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendom. Het is verboden om de inhoud over te dragen, te wijzigen, voor commerciële doeleinden te gebruiken of op andere websites te gebruiken. Sommige sites bevatten afbeeldingen, waarvan de rechten werden verkregen van derden uitsluitend voor gebruik op deze website.

De auteur streeft ernaar de auteursrechten op de grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videoreeksen en teksten in alle publicaties na te leven, zijn eigen grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videoreeksen en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videoreeksen en teksten. Op alle merken en handelsmerken die op de website worden gebruikt en, waar van toepassing, worden beschermd door derden zijn zonder enige beperking de bepalingen van het telkens geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaren van toepassing.

Alleen uit het noemen van de naam mag niet worden afgeleid dat de merken niet door externe rechten worden beschermd! Uitsluitend de auteur van de sites behoudt het auteursrecht op gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videoreeksen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Recht op wijziging

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de website zonder mededeling vooraf te wijzigen. Dit leidt niet tot aansprakelijkheid.

Toepasbaarheid van het Duits recht

Op de uitsluiting van aansprakelijkheid en verklaring op de website is Duits recht van toepassing.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van het aanbod op de website, van waaruit naar deze site werd verwezen. Wanneer delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de huidige rechtspositie, blijvende de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid van kracht.