Bent u op zoek naar een gecertificeerd vertaalbureau? Wat betekent dit echter en vooral: wat zijn de voordelen voor u als klant?

Ons vertaalbureau is al sinds 2011 volgens DIN ISO 9001:2007/2015 gecertificeerd.
Daarvoor moeten we aan strenge voorwaarden voldoen: Het kwaliteitsmanagementsysteem (kort QMS) beschrijft in het DIN-conforme kwaliteitsmanagementhandboek inclusief bijlagen gedetailleerd alle stappen om een product te vervaardigen/een dienst te verlenen en om aan de behoeften van klanten te voldoen. Daarnaast worden de management- en ondersteunende processen continu bewaakt.

Het doel is consistente werkprocessen te garanderen en deze continu en effectief te optimaliseren.

Dus in geen geval starre werkbeschrijvingen: In plaats daarvan ligt de nadruk vooral op de continue verbetering van de processen en dus de werkwijze.

Dit wordt in de zog. PDCA-cyclus verduidelijkt. Door de resultaten continu te controleren, kunnen de processen worden geoptimaliseerd.

Daarvoor voeren wij bij medical language service interne audits uit en worden we één keer per jaar door een geaccrediteerde ISO-certificeringsinstelling gecontroleerd.

Volgens de PDCA-cyclus worden echter niet alleen de projectmanagers, maar ook de vertalers, reviewers en lay-out-specialisten continu geëvalueerd: Is met alle voorschriften rekening gehouden? Werd aan de wensen van de klant voldaan? Werd de verklarende woordenlijst van de klant consequent bij de vertalingen gebruikt?
Als het resultaat afwijkt, reageren wij onmiddellijk en stellen samen met de vertaler een plan op om zijn werkwijze te optimaliseren en zo afwijkingen consequent uit te sluiten. Natuurlijk wordt ook de uitvoering van deze nieuwe processen weer gecontroleerd, waardoor een gesloten cyclus voor continue verbetering ontstaat!

Maar dat is nog niet alles! Naast de in het kwaliteitsmanagementhandboek bepaalde processtappen met duidelijke kwaliteitsrichtlijnen en -doelen, bewaking en meting van de processen, regelmatige audits door een certificeringinstelling, continue verbetering en optimalisatie van de processen (PDCA-cyclus) nemen we ook regelmatig contact op met onze klanten om hun wensen en behoeften te peilen: wat hebben onze klanten nodig, hoe kunnen we hun werk vergemakkelijken? Hoe kunnen we hen het best ondersteunen? Hebben ze een klantspecifieke terminologielijst opgesteld, die we altijd moeten gebruiken zodat we dezelfde taal als de klant spreken?

Naast DIN 9001:2015 als solide fundament werken we volgens de norm ISO 17100 – een norm voor vertaalprocessen. Kwalificering van de vertalers, nakijken van vertalingen en een perfecte documentatie – dat zijn slechts enkele bouwstenen van DIN 17100.

Voor een betere leesbaarheid werd in dit artikel geen onderscheid gemaakt tussen man en vrouw; alle geslachten worden in dezelfde mate aangesproken.

Van Dipl. Ing. Anne Schalk
Directeur – medical language service