Wie kent dat niet? De tijd dringt, de datum van uw belangrijke presentatie nadert snel en de laatste slides zijn bijna klaar. Plotseling krijgt u te horen dat er ook deelnemers uit het buitenland aanwezig zullen zijn. Dan is een vertaling van uw dia’s natuurlijk absoluut noodzakelijk!

Wij ondersteunen u graag daarbij en vertalen uw PowerPoint-presentatie over medische onderwerpen in de vereiste doeltaal of -talen. In deze blog geven wij u alvast enkele belangrijke tips en informatie zodat u ons een gerichte vertaalopdracht kunt geven en tijdens uw voorbereiding geen waardevolle tijd verliest.

Eerst even dit: als professioneel vertaalbureau kunt u ons de te vertalen presentatiebestanden in vele verschillende formaten toesturen. Daartoe behoren de klassieke PPT-bestanden en PPTX-bestanden, maar bijvoorbeeld ook ODP- en FODP-bestanden. Bestandstypen zijn slechts zelden een probleem, hoewel een presentatie in PDF-formaat niet zo gunstig is omdat de vormgeving van het document niet kan worden overgenomen.

De lay-outvan uw presentatie (zoals kleuren, indeling, lettertype en -grootte) wordt tijdens de vertaling in principe niet gewijzigdil va sans dire! In verreweg de meeste gevallen blijkt echter vaak dat de vertaling vanwege de zog. tekstexpansie niet meer in de tekstvelden op de dia’s past. Zo zijn Italiaanse zinnen gemiddeld 15% langer dan Duitse zinnen. In dat geval moet de lay-out worden aangepast, bijvoorbeeld door vergroting van de tekstvelden, voordat de vertaling wordt afgeleverd resp. de presentatie wordt gegeven.

Er zijn nog enkele andere zaken waarop u moet letten. Bevat uw PowerPoint-bestand notities, dan zal uw projectmanager bij medical language service vragen of die informatie ook moet worden vertaald. Dit moet worden overwogen wanneer de presentatie ook mondeling in de vreemde taal wordt gegeven. De spreker zal dit zeker op prijs stellen om de vertaalde diateksten ook meer gedetailleerd te kunnen beschrijven of belangrijke sleutelwoorden snel paraat te hebben.

Geef bij uw verzoek of opdracht ook altijd aan of eventuele teksten in niet-bewerkbare afbeeldingen of grafieken (bijv. screenshots) ook moeten worden vertaald. Denk eraan dat de betreffende tekst in dat geval eerst moet worden voorbereid, bijvoorbeeld door deze te kopiëren naar tekstvelden of als (tweetalige) tabel te leveren. Wij beschikken over de tools om ook deze stap zo snel en voordelig mogelijk te kunnen uitvoeren.

Hebt u dia’s verborgen, omdat ze voor uw presentatie niet relevant zijn of zijn er tekstpassages die in het verledenal zijn vertaald? Ook die informatie bespaart tijd als we dat al aan het begin weten. Als u grafische afbeeldingen hebt gemaakt die zijn gekoppeld aan Excel-bestanden en wilt u die in de presentatie opnemen, dan kunt u ons het best ook de betreffende Excel-bestanden meeleveren.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt altijd schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen. Zodra alle wensen en details zijn besproken, kunt u ontspannen achteroverleunen want wij leveren uw professioneel vertaalde presentaties altijd op tijd.

Van Jan Tielmann
Projectmanagement – medical language service